Publikacje

CARRIERE SPORTIVE: Projet de vie
Książka opublikowana w 2006 roku przez INSEP, napisana przez trzech specjalistów podwójnej kariery: Nadine Debois (obecnie koordynator edukacyjny oraz naukowiec w zakresie psychologii), Véronique Leseur (szef Departamentu Poradnictwa Sportowców Wyczynowych, Edukacji, Dostępu do Zatrudnienia oraz Kariery Posportowej w INSEP) oraz Franka Bouchetal Pellegri (zastępca dyrektora technicznego we Francuskiej Federacji Lekkoatletycznej, odpowiedzialny za monitorowanie sportowców).

Autorzy analizują systemy wsparcia kariery sportowców. Ich praca to swoisty wgląd w życie sportowca z holistycznego punktu widzenia, obejmujący aspekty sportowe, medyczne, społeczne, edukacyjne i rodzinne. Książka ta jest obecnie punktem odniesienia dla wszystkich trenerów kariery we Francji.

Wytyczne UE w sprawie podwójnych karier sportowców
Zalecane działania wspierające podwójną karierę w sporcie wyczynowym, zatwierdzone przez grupę ekspertów UE „Edukacja i szkolenia w sporcie”. Niniejsze wytyczne skierowane są przede wszystkim do decydentów w państwach członkowskich, jako inspiracja do sformułowania i przyjęcia krajowych wytycznych dotyczących działań zorientowanych na wsparcie podwójnej kariery oraz podnoszenie świadomości koncepcji podwójnej kariery na poziomie krajowym.

Miesięczny raport Europejskiego Komitetu Olimpijskiego
Europejski Komitet Olimpijski opublikował  w swoim miesięcznym raporcie (listopad-grudzień 2015) krótką prezentację dotyczącą projektu GEES.

 

 

logogees EU flag-Erasmus+_vect_POSlogo_AWFiS

Print Friendly, PDF & Email